Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

Rodzice

Nauczyciele i dyrektor zauważyli w ostatnich latach wzrost zainteresowania rodziców możliwością kontynuowania nauki przez ich dzieci także podczas pobytu w szpitalu. Rodzice chętnie dostarczają potrzebne podręczniki i przybory szkolne. Zdarzają się sytuacje że rodzice wspierają naszą pracę ofiarowując szkole różne pomoce dydaktyczne.

Szkoły

Utrzymujemy ścisłe kontakty ze szkołami macierzystymi naszych uczniów, szczególnie tych długo leżących w szpitalu, bądź powracających do niego kilkakrotnie.

Wysyłamy do szkół zaświadczenia z ocenami otrzymanymi w szkołach szpitalnych.

Umożliwialiśmy przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji i egzaminu na koniec gimnazjum.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt uznawania naszych ocen i opinii przez szkoły macierzyste uczniów (co wcześniej nie było takie oczywiste!).

Wydaje się, że wzrosła ranga Zespołu Szkół w regionie konińskim.

Szpital

Stała współpraca nauczycieli z lekarzami prowadzącymi uczniów i pielęgniarkami to nieodłączny element naszej codzienności. Udało się nam sprowadzić te związki na płaszczyznę koleżeńską, a nie instytucjonalną. Usprawnia to wzajemną wymianę spostrzeżeń dla dobra dzieci.

Dyrektor Zespołu Szkół współpracuje z dyrekcją szpitala, przede wszystkim w obszarze spraw organizacyjnych i bytowych.

Spotykamy się ze zrozumieniem problemów szkolnych i pomocą w podejmowanych sprawach.

Dzięki uprzejmości Pani Barbary Szmyt mamy możliwość prowadzenia zajęć czytelniczych w bibliotece szpitala (Filii nr 8 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Koninie) oraz korzystania z księgozbioru .

Inne

Utrzymujemy wieloletnie już kontakty ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Koninie, Młodzieżowym Domem Kultury w Koninie i Muzeum Okręgowym w Koninie. Są to nasi główni sprzymierzeńcy w przybliżaniu uczniom kultury, muzyki i historii.

Podtrzymujemy współpracę z Komendą Miejską Policji w Koninie, tym bardziej, że znajdujemy się niemal po sąsiedzku. Dzięki pracownikom Wydziału Prewencji odbywały się pogadanki na temat uzależnień.

Bardzo sympatyczne więzi łączą Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych ze słuchaczami Zespołu Szkół Medycznych w Koninie, dyrekcją i pracownikami tego Zespołu.

Do grona naszych sprzymierzeńców dołączył PCK w Koninie, dzięki któremu na początku roku szkolnego dzieci ze szpitala otrzymują materiały szkolne ( w ramach „ Wyprawki dla Żaka” ).

Wieloletnie kontakty łączą naszą szkołę z Biblioteką Pedagogiczną i jej przedstawicielką Panią Agatą Nogal, która przekazała nam materiały promujące zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownicy tej instytucji przeprowadzili również zbiórkę książek, które wzbogaciły naszą szkolną bibliotekę.

Od roku 2005 utrzymujemy stałą współpracę z Telekomunkacją Polską, która podarowała nam salę komputerową w ramach programu Internetowy Uśmiech oraz pamięta o naszych chorych dzieciach przy okazji świąt, Dnia Dziecka i innych uroczystości przesyłając upominki.

Współpracujemy również ze szkołami i przedszkolami z terenu Konina i okolic. W ramach integracji między placówkami organizowane są występy dzieci, które umilają czas naszym podopiecznym przebywającym na oddziałach szpitalnych i przekazują im drobne upominki.